gallery/mts_rus_sign_05_04_11
http://www.velcom.by/css/images/velcom-logo

Учиться, учиться и ещё раз учиться

     Study, study and study again

          Studera, studera och studera igen

gallery/logotemplate3


Выбери правильный ответ


1 - Han ____ svenska.
tala
talar
taler
talad

2 - Han ____ svenska.
måste att tala
måster att talar
måste tala
måster talar

3 - Han ____ tala svenska.
vilja
vill
vill att
viljar

4 - Han ____ svenska.
har talat
har talad
är talat
har talats

5 - Jag ser ____.
flicka
flicker
flickorna
flickana

6 - ____ pappa är här.
Pojken
Pojkes
Pojken's
Pojkens

7 - Boken är ____.
mins
mitt
mina
min

8 - Han och ____ bror är här.
sin
han's
hans
sitt

9 - De går med ____ vänner.
sin
sina
sitt
dess

10 - ____ kommer man om man går den här vägen?
Vad
Var
Vart
Vilka

11 - Kom ____! (here)
här
där
hit
dit

12 - ____ ____ dig?
Vems hjälpte
Vem hjälpde
Vilka hjälpde
Vilka hjälpte

13 - Jag ____.
ser inte dig
inte dig ser
inte ser dig
dig ser inte

14 - Jag vet att han ____.
ser inte dig
inte dig ser
inte ser dig
dig ser inte

15 - Hon frågade varför ____.
jag var inte där
jag inte var där
inte var jag där
var inte jag där

16 - I morgon ____.
måste du komma
du måste komma
du komma måste
måste komma du

17 - Ser ni ____ huset?
den vackera
det vackert
det vackera
det vackra

18 - Huset ____.
hars köpt av honom
har köpts av honom
har blivits köpt av honom
har blivit köpts av honom

19 - De ____ mig.
ringade
ringte
rang
ringde

20 - Eftersom ni ____, ____ er.
inte har ringt oss, vi vill inte hjälpa
har inte ringt oss, vi vill inte hjälpa
inte har ringt oss, vill vi inte hjälpa
har inte ringt oss, vill vi inte hjälpa
www.000webhost.com